| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RGK.0007.98.2012 Rady Gminy Białe Błota

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.), uchwala się co następuje:

§ 1. Nadać nazwę "Lagunowa" ulicy w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 120/16, 120/12 i 127 zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Uzasadnienie

Konieczność nadania nazwy ulicy dla drogi stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 120/16, 120/12 i 127 jest konsekwencją wpływu do tut. Urzędu wniosków o nadanie numerów porządkowych nieruchomości przyległych do przedmiotowej drogi.

W dniu 17 lipca 2012 r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo Rady Sołeckiej z propozycją nawy ulicy "Swobodna" dla drogi stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 120/16, 120/12 i 127, natomiast Mieszkaniec Gminy w dniu 18 lipca 2012 r., wniósł o nadanie nazwy ulicy "Lagunowa". W związku z powyższym Rada Sołecka przychyliła się do wniosku Mieszkańca.

W związku z powyższym w świetle zapisu art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut


Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.98.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

MAPA

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kolmers Legal

Kancelaria prawna dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »