| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/177/12 Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 21 września 2012r.

w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Tuchola poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U,. z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Dz. U. Nr 40, poz. 230, Dz. U. Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Dz. U. Nr 21 poz. 113, Dz. U. Nr 117, poz. 679, Dz. U. Nr 134, poz. 777, Dz. U. Nr 149, poz. 887, Dz. U. Nr 217, poz. 1281 i Dz. U. z 2012 r. poz. 567), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.: z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011 r. Nr 102. poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz.1016, z 2012 r. Nr 232 poz. 1378), art. 6 ust. 8 ustawy 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.: z 2002 r. Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Dz. U. Nr 143, poz. 1199, Dz. U. Nr 164, poz. 1365 i Dz. U. Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Dz. U. Nr 245, poz. 1775 i Dz. U. Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Dz. U. Nr 118, poz. 730, z 2009 r. Dz. U. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475, z 2011 r. Nr 226 poz.1475) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.: Dz. U. Nr 191, poz.1412, Dz. U. Nr 245, poz. 1775 i Dz. U. Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Dz. U. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Dz. U. Nr 116, poz. 730 i Dz. U. Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Dz. U. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475), a także art. 28 § 4, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2012 r. poz. 749),

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalić, że na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Tuchola pobór podatków wchodzących w objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym oraz podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych będzie odbywał się w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1, wyznacza się następujące osoby:

1) w Sołectwie Bladowo - Mirosław Normund

2) w sołectwie Białowieża - Leszek Kurzec

3) w Sołectwie Kiełpin - Krzysztof Baran,

4) w sołectwie Klocek - Barbara Megger

5) w Sołectwie Mała Komorza - Magdalena Sobczyńska

6) w Sołectwie Legbąd - Karolina Lorek

7) w sołectwie Mały Mędromierz - Andrzej Jerosławski

8) w sołectwie Raciąż - Iwona Kobus

9) w sołectwie Rzepiczna - Gabriela Rekowska

10) w sołectwie Stobno - Tomasz Wegner

§ 3. Pobór podatków w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie lub na właściwy rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.

§ 4. Pobrane w danym kwartale podatki powinny być przez inkasenta niezwłocznie wpłacone na rachunek lub w kasie Urzędu Miejskiego tj. w następnym dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku przez podatnika powinna nastąpić.

§ 5. Inkasenci za inkaso podatków objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym oraz podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego za terminowo przekazane podatki otrzymują wynagrodzenie prowizyjne w wysokości:

1) 9% od zainkasowanej wpłaty od podatnika nie przekraczającej kwoty 1.500 zł,

2) 2% od zainkasowanej wpłaty od podatnika przekraczającej kwotę 1.500 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Tucholi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i z tym dniem tracą moc:

1) Uchwała Nr XL/364/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Tuchola poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2009 r. Nr 129 poz. 2239),

2) Uchwała Nr XLI/377/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Tuchola poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2010 r. Nr 9 poz. 117),

3) Uchwała Nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 marca 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Tuchola poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2011 r. Nr 120 poz. 1017).

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Paweł Cieślewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Kaszubiak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »