reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/130/12 Rady Gminy Bukowiec

z dnia 24 września 2012r.

w sprawie podziału gminy Bukowiec na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 oraz Nr 149, poz. 889), na wniosek Wójta Gminy Bukowiec uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla wyboru Rady Gminy Bukowiec dokonuje się podziału gminy Bukowiec na okręgi wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bukowcu i w poszczególnych sołectwach gminy.

§ 4. Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy, w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Wszołek


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) Rada Gminy, na wniosek Wójta Gminy, zobowiązana jest do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału gminy na okręgi wyborcze.

Liczba mieszkańców gminy według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 5199 osób:

- Sołectwo Bramka - 123,

- Sołectwo Branica - 124,

- Sołectwo Budyń - 406,

- Sołectwo Bukowiec - 1364,

- Sołectwo Gawroniec - 478,

- Sołectwo Korytowo - 327,

- Sołectwo Krupocin - 334,

- Sołectwo Plewno - 210,

- Sołectwo Poledno - 338,

- Sołectwo Polskie Łąki - 278,

- Sołectwo Przysiersk - 807,

- Sołectwo Różanna - 226,

- Sołectwo Tuszynki - 184.

Rada gminy liczy 15 radnych.

Jednolita norma przedstawicielstwa dla gminy Bukowiec (liczba mieszkańców podzielona przez liczbę wybieranych radnych) wynosi 346,6 osoby.

Z uwagi na to, iż niemożliwe jest dokonanie podziału gminy na okręgi wyborcze w sposób zapewniający dokładne zachowanie jednolitej normy przedstawicielstwa w każdym okręgu wyborczym, pojawia się kwestia zakresu dopuszczalnego odchylenia od tej normy.

Zakres dopuszczalnego odchylenia wynosi:

Minimalna liczba mieszkańców okręgu wynosi: 346,6 x 50 % = 173,3 = 173.

Maksymalna liczba mieszkańców okręgu wynosi: 346,6 x 150 % = 519,9 = 520.

Podział gminy na okręgi wyborcze dokonywany jest w oparciu o aktualny podział gminy na jednostki pomocnicze. Zgodnie z art. 417 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy. Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa.

W przypadku gmin niebędących miastami na prawach powiatu opracowanie nowej siatki okręgów wyborczych, spełniających ustawowe wymogi polega na porównaniu liczby mieszkańców każdej z jednostek pomocniczych gminy z wyliczoną jednolitą normą przedstawicielstwa i zakresem dopuszczalnego odchylenia od tej normy.

Zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały dokonuje się podziału gminy Bukowiec na okręgi wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Układ przestrzenny gminy, w powiązaniu z liczbą mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych, dla zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa spowodował konieczność:

- podziału sołectwa Bukowiec na cztery okręgi wyborcze Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4,

- połączenia sołectw Branica i Krupocin w jeden okręg wyborczy Nr 5,

- połączenia sołectw Bramka i Plewno w jeden okręg wyborczy Nr 6,

- podziału sołectwa Przysiersk na dwa okręgi wyborcze Nr 8 i Nr 9.


Załącznik do Uchwały Nr XXI/130/12
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 24 września 2012 r.

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba
wybieranych
radnych

1

sołectwo BUKOWIEC - część: ulice 16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH, POLNA, WYBUDOWANIE

1

2

sołectwo BUKOWIEC - część: ulice DWORCOWA (od skrzyżowania z ul. Dr Fl. Ceynowy do skrzyżowania z ulicami Młyńską i Owocową), KOŚCIELNA, MŁYŃSKA, TOPOLOWA

1

3

sołectwo BUKOWIEC - część: ulice DR FL. CEYNOWY, DWORCOWA (od skrzyżowania z ul. Dr Fl. Ceynowy w kierunku Bramki), KRÓTKA, LEŚNA

1

4

sołectwo BUKOWIEC - część: ulice DWORCOWA (od skrzyżowania z ulicami Młyńską i Owocową w kierunku Polskich Łąk), KOLEJOWA, OWOCOWA, WIATRAKOWA

1

5

sołectwa: BRANICA; KRUPOCIN

1

6

sołectwa: BRAMKA; PLEWNO

1

7

sołectwo BUDYŃ

1

8

sołectwo PRZYSIERSK - część: na północ od linii wyznaczonej drogą powiatową
nr 1279C Bukowiec - Przysiersk (do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 240
Świecie - Chojnice) oraz na północ od linii wyznaczonej drogą wojewódzką nr 240 Świecie - Chojnice

1

9

sołectwo PRZYSIERSK - część: na południe od linii wyznaczonej drogą powiatową
nr 1279C Bukowiec - Przysiersk oraz na południe od linii wyznaczonej drogą wojewódzką nr 240 Świecie - Chojnice - od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1279C
Bukowiec - Przysiersk w kierunku Świecia (strona kościoła)

1

10

sołectwo POLEDNO

1

11

sołectwo GAWRONIEC

1

12

sołectwo RÓŻANNA

1

13

sołectwo KORYTOWO

1

14

sołectwo POLSKIE ŁĄKI

1

15

sołectwo TUSZYNKI

1

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Szpak

trenerka i założycielka organizacji szkoleniowej Laboratorium Współpracy: www.laboratoriumwspolpracy.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama