| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/188/12 Rady Gminy Chełmża

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie okręgów wyborczych

Na podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) na wniosek Wójta Gminy Chełmża, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dla wyboru Rady Gminy Chełmża dokonuje się podziału Gminy Chełmża na okręgi wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę przekazać Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 4. Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Toruniu, w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Iwański


Załącznik do Uchwały Nr XXV/188/12
Rady Gminy Chełmża
z dnia 25 września 2012 r.

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego
(sołectwo, ulice, nr domów)

Liczba wybieranych radnych

1

Sołectwo Bielczyny
Sołectwo Windak

1

2

Sołectwo Głuchowo
Sołectwo Parowa Falęcka

1

3

Sołectwo Bogusławki
Sołectwo Nawra

1

4

Sołectwo Kończewice

1

5

Sołectwo Brąchnówko
Sołectwo Browina

1

6

Sołectwo Grzywna:
od nr 1 do nr 35,
nr 42,
od nr 50 do nr 53A,
od nr 105 do nr 108,
od nr 118 do nr 119,
od nr 136 do nr 139,
od nr 140A do nr 173
ul. Dębowa
ul. Klonowa
ul. Parkowa
Sołectwo Strużal

1

7

Sołectwo Grzywna
od nr 36 do nr 41,
od nr 43 do nr 49,
od nr 54 do nr 104,
od nr 109 do nr 117,
od nr 120 do nr 135,
nr 140
od nr 174 do nr 181

1

8

Sołectwo Kuczwały
Sołectwo Sławkowo

1

9

Sołectwo Kiełbasin
Sołectwo Mirakowo

1

10

Sołectwo Pluskowęsy

1

11

Sołectwo Liznowo
Sołectwo Witkowo
Sołectwo Zelgno

1

12

Sołectwo Januszewo- Dźwierzno

1

13

Sołectwo Świętosław
Sołectwo Szerokopas
Sołectwo Zajączkowo

1

14

Sołectwo Dziemiony
Sołectwo Drzonówko
Sołectwo Grzegorz
Sołectwo Nowa Chełmża

1

15

Sołectwo Skąpe

1


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/188/12
Rady Gminy Chełmża
z dnia 25 września 2012 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę-Kodeks wyborczy, rady gmin zobowiązane są do dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin, w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 1 listopada 2012 r. Przy podziale gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze ( art. 13 ust. 2 w/w ustawy).
Zasady dokonywania podziału gminy na okręgi wyborcze określają przepisy art. 417-420 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy oraz uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 r.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami okręg wyborczy obejmuje część obszaru gminy. W gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy ( sołectwo). Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. Jednostkę pomocniczą gminy dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych również wtedy, gdy w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu liczba radnych wybieranych w danej jednostce pomocniczej byłaby większa niż 1.
W każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego.
Podział gminy na okręgi wyborcze jest stały, z zastrzeżeniem przypadków określonych w ustawie.
Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady.
W Gminie Chełmża obowiązujący podział na okręgi wyborcze przewidywał 14 okręgów w tym: 13 okręgów jednomandatowych i 1 okręg dwumandatowy. Okręg dwumandatowy stanowiły sołectwa Grzywna oraz Strużal.
Opierając się na danych dotyczących liczby mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2012 r. ustalono, że norma przedstawicielstwa dla Gminy Chełmża wynosi - 649. Dokonana analiza liczebności mieszkańców w poszczególnych sołectwach pozwoliła na zachowanie prawie w całości dotychczasowego podziału przestrzennego na okręgi wyborcze. Wprowadzone zmiany dotyczą połączenia Sołectwa Parowa Falęcka z Sołectwem Głuchowo w jeden okręg wyborczy jako terenu zwartego obszarowo i komunikacyjnie oraz podziału Sołectwa Grzywna na dwa okręgi wyborcze. Podział Sołectwa Grzywna był konieczny z uwagi na obowiązek utworzenia okręgów jednomandatowych. Zaproponowany podział dzieli miejscowość na część południową ( okręg nr 7) oraz północną, która wspólnie z sołectwem Strużal będzie tworzyć odrębny okręg wyborczy ( okręg nr 6).
Poniżej przedstawiono dane dotyczące liczby mieszkańców w proponowanych okręgach wyborczych oraz ułamkowe liczby mandatów w okręgach.

Liczba mieszkańców gminy wg stanu na dzień 30.06.2012: 9728
Liczba wybieranych radnych: 15
Jednolita norma przedstawicielstwa: 649

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu
(sołectwo, ulice, nr domów)

Liczba mieszkańców

Ułamek liczby mandatów
w okręgu*)

Liczba mandatów po zaokrągleniu

1

1.Bielczyny

341

0,6394

1

2.Windak

74

Razem

415

2

1.Głuchowo

530

0,9815

1

2.Parowa Falęcka

107

Razem

637

3

1.Bogusławki

91

0,9045

1

2.Nawra

496

Razem

587

4

1.Kończewice

805

1,2404

1

Razem

805

5

1.Brąchnówko

264

1,3713

1

2.Browina

626

Razem

890

6

1.Grzywna:
od nr 1 do nr 35,
nr 42,
od nr 50 do nr 53A,
od nr 105 do nr 108,
od nr 118 do nr 119,
od nr 136 do nr 139,
od nr 140A do nr 173
ul. Dębowa
ul. Klonowa
ul. Parkowa

621

1,1202

1

2.Strużal

106

Razem

727

7

1.Grzywna
od nr 36 do nr 41,
od nr 43 do nr 49,
od nr 54 do nr 104,
od nr 109 do nr 117,
od nr 120 do nr 135,
nr 140
od nr 174 do nr 181

530

0,8166

1

Razem

530

8

1.Kuczwały

484

1,0863

1

2.Sławkowo

221

Razem

705

9

1.Kiełbasin

134

1,0431

1

2.Mirakowo

543

Razem

677

10

1.Pluskowęsy

669

1,0308

1

Razem

669

11

1.Liznowo

200

0,8983

1

2.Witkowo

100

3.Zelgno

283

Razem

583

12

1.Januszewo-Dźwierzno

511

0,7874

1

Razem

511

13

1.Świętosław

327

0,9276

1

2.Szerokopas

113

3.Zajączkowo

162

Razem

602

14

1.Dziemiony

206

1,1818

1

2.Drzonówko

116

3.Grzegorz

129

4. Nowa Chełmża

316

Razem:

767

15

1.Skąpe

623

0,9599

1

Razem:

623

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Pilarz-Herzyk

www.mamaprawniczka.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »