| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/189/12 Rady Gminy Chełmża

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się na 30 godzin tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących obowiązki pedagogów zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Chełmża.

§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się dyrektorom szkół.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIV/292/09 Rady Gmina Chełmża z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 89, poz. 1556).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Iwański


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/189/12
Rady Gminy Chełmża
z dnia 25 września 2012 r.

Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 21 marca (III PZP 2/12) to rada gminy na podstawie art. 42 ust 7 pkt 3 KN, a nie Karta Nauczyciela decyduje o liczbie zajęć m.in. pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów czy doradców zawodowych. Mogą oni pracować nawet do 40 godzin tygodniowo.
Większość samorządów przystąpiło już do podjęcia uchwał określających wyższe pensum szkolnych specjalistów lub zamierza na nowo określić to pensum.
W 2009 roku w gimnazjach Gminy Chełmża zatrudnieni zostali pedagodzy w wymiarze 1 etatu, tj. 10 godzin tygodniowo. Stanowisko nauczyciela - specjalisty jest związane z zadaniami, obowiązkami i uciążliwościami innymi niż nauczyciela przedmiotu edukacyjnego. Wyłącznie organ prowadzący ma możliwość ustalenia rozmiaru indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży uczących się na jego terenie oraz w związku z tym jednocześnie ustalania wymiaru czasu pracy szkolnego specjalisty.
Zwiększenie pensum pedagoga z 20 na 30 godzin tygodniowo pozwoli na pełniejsze zaspokojenie potrzeb uczniów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, do zorganizowania której są zobowiązani dyrektorzy szkół na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Buchta

Specjalista ds. leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »