| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/181/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie opłaty od posiadania psa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) ) oraz art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z póź. zm. 2) )

RADA MIEJSKA

uchwala:

§ 1. Opłatę roczną od posiadania psów w wysokości 70,00 zł. od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

§ 2. Określa się termin płatności opłaty od posiadania psów do dnia 30 czerwca roku podatkowego.

§ 3. 1. Inkaso opłaty od posiadania psów powierza się sołtysom w sołectwach i inkasentom miejskim:

1) Pani Irenie Józwiak,

2) Pani Iwonie Chojnackiej.

2. Wysokość prowizji określa odrębna uchwała.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubrańca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Kazimierz Magos

Rady Miejskiej w Lubrańcu


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241,z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016.


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. ) rada miejska określa wysokość stawki od posiadania psów, a opłata nie może przekroczyć kwoty 119,93 zł. na 2013 rok.

Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Przewodniczący Kazimierz Magos

Rady Miejskiej w Lubrańcu


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Europejskie Centrum Konsumenckie

Pomoc prawna dla konsumentów w UE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »