| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/110/12 Rady Gminy Dragacz

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie podziału gminy Dragacz na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. 1) ) w związku z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm. 2) ), na wniosek Wójta Gminy Dragacz, Rada Gminy Dragacz uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału gminy Dragacz na stałe obwody głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w tym lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dragaczu i w poszczególnych sołectwach gminy.

§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr Andrzej Torbicki


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wybroczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Rada Gminy, na wniosek Wójta Gminy, zobowiązana jest do dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania. Art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) nakłada obowiązek dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w terminie 3 miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze. Ustalając granice stałych obwodów głosowania należy uwzględnić normę określoną w art. 12 § 3 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którą stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców gminy. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód może obejmować mniejszą liczbę mieszkańców. Proponowany podział gminy Dragacz na stałe obwody głosowania wraz z powiązaniem poszczególnych obwodów z okręgami wyborczymi przedstawia tabela:

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Liczba mieszkańców

Powiązanie z okręgiem wyborczym

1

sołectwa: BRATWIN, WIELKIE STWOLNO, MICHALE - część: wieś MICHALE OD NR 1 DO NR 49A

ŚWIETLICA WIEJSKA BRATWIN Bratwin

972

1, 2

2

sołectwa: DRAGACZ, MICHALE - część: wieś MICHALE OD NR 50 DO KOŃCA

SALA POSIEDZEŃ URZĘDU GMINY DRAGACZ * Dragacz 7A

1188

3, 4

3

sołectwa: WIELKI LUBIEŃ, WIELKIE ZAJĄCZKOWO

ŚWIETLICA WIEJSKA WIELKI LUBIEŃ Wielki Lubień

746

5, 6

4

sołectwa: GÓRNA GRUPA, MNISZEK

GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJIGÓRNA GRUPA ul. Świecka 8, Górna Grupa

856

10, 11

5

sołectwa: GRUPA, GRUPA OSIEDLE - część: UL. 16 PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH, WOJSKA POLSKIEGO, KOSZAROWA

SZKOŁA PODSTAWOWA GRUPA ul. Szkolna 2, Grupa

1001

12, 15

6

sołectwo: GRUPA OSIEDLE - część: UL. LIBECKIEGO, SZARYCH SZEREGÓW, SZKOLNA

SZKOŁA PODSTAWOWA GRUPA ul. Szkolna 2 , Grupa

899

13, 14

7

sołectwa: FLETNOWO, DOLNA GRUPA - część: OBSZAR POŁOŻONY NA PÓŁNOC OD LINII KOLEJOWEJ GRUDZIĄDZ - LASKOWICE POMORSKIE I NA WSCHÓD OD DROGI KRAJOWEJ NR 91

ŚWIETLICA WIEJSKA DOLNA GRUPA * ul. Słoneczna, Dolna Grupa

845

7, 9

8

sołectwo: DOLNA GRUPA - część: OBSZAR POŁOŻONY POMIĘDZY LINIĄ KOLEJOWĄ GRUDZIĄDZ - LASKOWICE POMORSKIE, DROGĄ KRAJOWĄ NR 91 A GRANICĄ SOŁECTWA

ŚWIETLICA WIEJSKA DOLNA GRUPA* ul. Słoneczna, Dolna Grupa

643

8

* Lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 oraz Nr 149, poz. 889.


Załącznik do Uchwały Nr XIV/110/12
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Józef Edmund Nowicki

CONEXIS Kancelaria Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »