| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/129/2012 Rady Gminy Ciechocin

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 , z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz.567), art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 , Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych, która wynosi:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 418,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 7,5 tony włącznie - 550,00 zł,

c) powyżej 7,5 tony do 9 ton włącznie - 682,00 zł,

d) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 814,00 zł;

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

a) o dwóch lub trzech osiach - 1270,50 zł,

b) o czterech (i więcej) osiach:

- od 12 ton, a mniej niż 29 ton - 1270,50 zł,

- od 29 ton i powyżej - 1911,80 zł;

3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z zawieszeniem innym, niż pneumatyczne lub równoważne:

a) o dwóch osiach i dopuszczalnej masie całkowitej:

- od 12 ton, a mniej niż 15 ton - 1270,50 zł,

- od 15 ton i powyżej - 1447,60 zł;

b) o trzech osiach i dopuszczalnej masie całkowitej:

- od 12 ton, a mniej niż 23 tony - 1270,50 zł,

- od 23 ton i powyżej - 1822,70 zł;

c) o czterech (i więcej) osiach i dopuszczalnej masie całkowitej:

- od 12 ton, a mniej niż 27 ton - 1270,50 zł,

- od 27 ton, a mniej niż 29 ton - 1911,80 zł,

- od 29 ton i powyżej - 2834,70 zł;

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
- 1017,50 zł.

5) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

a) o dwóch osiach:

- od 12 ton, a mniej niż 31 ton - 1017,50 zł,

- od 31 ton i powyżej - 1632,40 zł,

b) o trzech osiach:

- od 12 ton, a mniej niż 40 ton - 1439,90 zł,

- od 40 ton i powyżej - 1991,00 zł;

6) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z zawieszeniem innym niż pneumatyczne lub równoważne:

a) o dwóch osiach:

- od 12 ton, a mniej niż 31 ton - 1062,60 zł,

- od 31 ton i powyżej - 2238,50 zł;

b) o trzech osiach:

- od 12 ton, a mniej niż 40 ton - 1991,00 zł,

- od 40 ton i powyżej - 2945,80 zł;

7) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - 346,50 zł,

8) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

a) o jednej osi:

- od 12 ton, a mniej niż 25 ton - 346,50 zł,

- od 25 ton i powyżej - 369,60 zł,

b) o dwóch osiach:

- od 12 ton, a mniej niż 28 ton - 635,80 zł,

- od 28 ton, a mniej niż 33 tony - 751,30 zł,

- od 33 ton, a mniej niż 38 ton - 982,30 zł,

- od 38 ton i powyżej - 1328,80 zł;

c) o trzech osiach:

- od 12 ton, a mniej niż 38 ton - 782,10 zł,

- od 38 ton i powyżej - 1089,00 zł;

9) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z innym systemem zawieszenia niż pneumatyczne lub równoważne:

a) o jednej osi:

- od 12 ton, a mniej niż 25 ton - 369,60 zł,

- od 25 ton i powyżej - 650,10 zł.;

b) o dwóch osiach:

- od 12 ton, a mniej niż 28 ton - 358,60 zł.,

- od 28 ton, a mniej niż 33 tony - 982,30 zł,

- od 33 ton, a mniej niż 38 ton - 1492,70 zł,

- od 38 ton i powyżej - 1964,60 zł;

c) o trzech osiach:

- od 12 ton, a mniej niż 38 ton - 1089,00 zł,

- od 38 ton i powyżej - 1480,60 zł;

10) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1810,24 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2288,63 zł.

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe służące wykonywaniu zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

§ 3. Traci moc uchwała nr XIV/59/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.

§ 4. Uchwałę ogłasza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i u sołtysów .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ciechocin


Sławomir Grąbczewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »