| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/137/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska

z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr.95 poz.613 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku (M.P. z 2012 roku , poz. 587 ) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 roku (M.P. z 2012 roku , poz. 743 )

Rada Gminy i Miasta

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

1) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 411,00 zł

2) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 596,00 zł

3) powyżej 9 t, a poniżej 12 t -794,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

1) liczba osi - 2:

a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 13 t - 794,00 zł

b) równej lub wyższej niż 13 t, a mniej niż 14 t - 861,00 zł

c) równej lub wyższej niż 14 t, a mniej niż 15 t - 887,00 zł

d) równej lub wyższej niż 15 t - 926,00 zł

2) liczba osi - 3:

a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 17 t - 861,00 zł

b) równej lub wyższej niż 17 t, a mniej niż 19 t - 926,00 zł

c) równej lub wyższej niż 19 t, a mniej niż 21 t - 993,00 zł

d) równej lub wyższej niż 21 t, a mniej niż 23 t - 1058,00 zł

e) równej lub wyższej niż 23 t, a mniej niż 25 t - 1278,00 zł

f) równej lub wyższej niż 25 t - 1278,00 zł

3) liczba osi 4 i więcej:

a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 25 t - 1164,00 zł

b) równej lub wyższej niż 25 t, a mniej niż 27 t - 1191,00 zł

c) równej lub wyższej niż 27 t, a mniej niż 29 t - 1312,00 zł

d) równej lub wyższej niż 29 t, a mniej niż 31 t - 2083,00 zł

e) równej lub wyższej niż 31 t - 2083,00 zł

3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

1) liczba osi - 2:

a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 13 t - 861,00 zł

b) równej lub wyższej niż 13 t, a mniej niż 14 t - 926,00 zł

c) równej lub wyższej niż 14 t, a mniej niż 15 t - 952,00 zł

d) równej lub wyższej niż 15 t - 1577,00 zł

2) liczba osi - 3:

a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 17 t - 926,00 zł

b) równej lub wyższej niż 17 t, a mniej niż 19 t - 993,00 zł

c) równej lub wyższej niż 19 t, a mniej niż 21 t - 1058,00 zł

d) równej lub wyższej niż 21 t, a mniej niż 23 t - 1278,00 zł

e) równej lub wyższej niż 23 t, a mniej niż 25 t - 1987,00 zł

f) równej lub wyższej niż 25 t - 1987,00 zł

3) liczba osi 4 i więcej:

a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 25 t - 1231,00 zł

b) równej lub wyższej niż 25 t, a mniej niż 27 t - 1312,00 zł

c) równej lub wyższej niż 27 t, a mniej niż 29 t - 2083,00 zł

d) równej lub wyższej niż 29 t, a mniej niż 31 t - 3090,00 zł

e) równej lub wyższej niż 31 t - 3090,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 940,00 zł

2) powyżej 5,5 t i poniżej 9 t - 993,00 zł

3) od 9 t i poniżej 12 t - 1058,00 zł

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) liczba osi - 2:

a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 18 t - 1204,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 t, a mniej niż 25 t - 1258,00 zł

c) równej lub wyższej niż 25 t, a mniej niż 31 t - 1323,00 zł

d) równej lub wyższej niż 31 t - 1780,00 zł

2) liczba osi - 3 :

a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 40 t - 1570,00 zł

b) równej lub wyższej niż 40 t - 2171,00 zł

6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) liczba osi - 2:

a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 18 t - 1258,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 t, a mniej niż 25 t - 1323,00 zł

c) równej lub wyższej niż 25 t, a mniej niż 31 t - 1390,00 zł

d) równej lub wyższej niż 31 t - 2302,00 zł

2) liczba osi - 3:

a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 40 t - 2171,00 zł

b) równej lub wyższej niż 40 t -2978,00 zł

7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1) od 7 t i poniżej 12 t - 820,00 zł

8. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) liczba osi - 1:

a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 18 t - 226,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 t, a mniej niż 25 t - 265,00 zł

c) równej lub wyższej niż 25 t - 403,00 zł

2) liczba osi - 2:

a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 28 t - 332,00 zł

b) równej lub wyższej niż 28 t, a mniej niż 33 t - 773,00 zł

c) równej lub wyższej niż 33 t, a mniej niż 38 t - 1071,00 zł

d) równej lub wyższej niż 38 t - 1448,00 zł

3) liczba osi - 3:

a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 38 t - 853,00zł

b) równej lub wyższej niż 38 t - 1188,00 zł

9. Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie pojazdów:

1) liczba osi - 1:

a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 18 t - 291,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 t, a mniej niż 25 t - 403,00 zł

c) równej lub wyższej niż 25 t -707,00 zł

2) liczba osi - 2:

a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 28 t - 390,00 zł

b) równej lub wyższej niż 28 t, a mniej niż 33 t - 1071,00 zł

c) równej lub wyższej niż 33 t, a mniej niż 38 t - 1626,00 zł

d) równej lub wyższej niż 38 t -2142,00 zł

3) liczba osi - 3:

a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 38 t - 1188,00 zł

b) równej lub wyższej niż 38 t - 1614,00 zł

10. Od autobusów w zależności od ilości miejsc siedzących:

1) mniej niż 30 miejsc - 1323,00 zł

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1654,00 zł

§ 2. Traci moc Uchwała Nr X/71/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 listopada 2011 roku (Dz. Urz. z 2011 roku, Nr 290, poz. 3050)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Izbica Kujawska oraz poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Marian Lewandowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »