| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 405/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Chełmża

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16
ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XXVII/218/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu, po porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Toruniu zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Chełmża w okręgu wyborczym Nr 9 dla wyboru jednego radnego.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 3 marca 2013 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na obszarze Gminy Chełmża.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski


Ewa Mes


Załącznik do Zarządzenia Nr 405/2012
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 13 grudnia 2012 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

do 2 stycznia 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wyborach uzupełniających do Rady Gminy Chełmża

do 12 stycznia 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Chełmża, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Chełmży,
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Toruniu o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania list kandydatów na radnego

do 14 stycznia 2013 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Chełmży

do 17 stycznia 2013 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Toruniu Gminnej Komisji Wyborczej w Chełmży

do 1 lutego 2013 r.
do godz. 2400

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Chełmży list kandydatów na radnego

do 8 lutego 2013 r.

- zgłaszanie Wójtowi Gminy Chełmża kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej,
- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Chełmży numerów zarejestrowanym listom kandydatów

do 10 lutego 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Chełmża, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 16 lutego 2013 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Chełmży o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do 17 lutego 2013 r.

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Chełmży obwodowej komisji wyborczej,
- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy Chełmża

do 21 lutego 2013 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

1 marca 2013 r.
o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

do 2 marca 2013 r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

3 marca 2013 r.
godz. 800-2200

- głosowanie

Uwaga:

Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172), jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »