| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/217/12 Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Tuchola, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, zm.: Dz. U. z 2011 r. nr 228, poz. 1368), w związku z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806: Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568: Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458: z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420 i Dz. U. Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 Dz. U. Nr 40, poz. 230 i Dz. U. Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Dz. U. Nr 21,poz. 113, Dz. U. Nr 117, poz. 679, Dz. U. Nr 134, poz. 777, Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Dz. 217, poz. 1281oraz Dz. U. z 2012 r. poz. 567),

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa przystanki komunikacyjne, których właścicielem jest Gmina Tuchola udostępnione dla operatorów i przewoźników - wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa warunki i zasady korzystania z przystanków wymienionych w § 1 - ustalone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tucholi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Paweł Cieślewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/217/12
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 23 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/217/12
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 23 listopada 2012 r.

Tytuł I.
WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW,
KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM JEST GMINA TUCHOLA

Warunki korzystania z przystanków

§ 1. Z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Tuchola korzystać mogą operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy - w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.

§ 2. Warunkiem korzystania z przystanków komunikacyjnych wymienionych w załączniku Nr 1 do uchwały jest pisemna zgoda Gminy Tuchola.

§ 3. Zgoda, o której mowa w ust. 2 wydawana jest na wniosek operatora publicznego transportu zbiorowego lub przewoźnika.

§ 4. Do wniosku o ustalenia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Tuchola załącza się:

1) obowiązujący lub projektowany rozkład jazdy;

2) kopię zezwolenia, zaświadczenia lub potwierdzenia zgłoszenia przewozu;

3) wykaz pojazdów obsługujących linię.

Zasady korzystania z przystanków

§ 5. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Tuchola, jest nieodpłatne.

§ 6. Korzystanie z przystanków możliwe jest jedynie w celu przewozu osób (wsiadanie i wysiadanie), zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi rozkładami jazdy, w sposób niekolidujący z pracą innych operatorów i przewoźników korzystających z tych przystanków.

§ 7. Nie dopuszcza się zatrzymania na przystankach pojazdów ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.

§ 8. Zobowiązuje się operatorów i przewoźników do:

1) zatrzymania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników;

2) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia dogodnego wsiadania i wysiadania osobom starszym i niepełnosprawnym (nie dotyczy przystanków nie posiadających zatoki);

3) umieszczenia tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymania w należytym stanie technicznym.

§ 9. Na terenie przystanków komunikacyjnych zabrania się umieszczania plakatów, reklam i innych informacji - niż dotyczących rozkładu jazdy.

§ 10. Gmina Tuchola może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacyjnych w przypadku:

1) nie przestrzegania przez operatora, przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych operatorów, czy przewoźników;

2) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób;

3) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym operatorom, przewoźnikom.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dobrzycka

salon i sklep internetowy 9design

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »