| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy w Dąbrowie

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie uzupełnienia podziału Gminy Dąbrowa na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 419 § 2 i 3 w zw. z art. 17 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Dąbrowa na stałe okręgi wyborcze (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012r. poz. 2139), w załączniku nr 1, opis granic okręgu wyborczego nr 1 uzupełnia się o ulicę KASZTANOWĄ.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie Gminy Dąbrowa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Gminy w Dąbrowie

/Emilia Żmudzińska/


Uzasadnienie

W dniu 20 września 2012 r. Uchwałą Nr XVIII/123/2012 w sprawie podziału Gminy Dąbrowa na stałe okręgi wyborcze, Rady Gminy w Dąbrowie ustaliła nowy podział Gminy Dąbrowa na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. W wyniku postępowania nadzorczego Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy stwierdził, że do okręgu wyborczego Nr 1 obejmującego cześć sołectwa Dąbrowa należą ulice: Akacjowa, Bydgoska, Cicha, Kasztanowa i Lipowa. Wszystkie te ulice z wyjątkiem ulicy Kasztanowej zostały umieszczone w opisie granic okręgu wyborczego Nr 1 zawartym w załączniku do przedmiotowej uchwały. W związku z czym, Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy Postanowieniem Nr 812/12 z dnia 19 października 2012 r. wezwał Radę Gminy Dąbrowa do sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej poprzez podjęcie uchwały o uzupełnieniu opisu granic okręgu wyborczego Nr 1 w Dąbrowie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »