| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/320/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy

z dnia 6 grudnia 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) ), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać co miesiąc, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca na rachunek bankowy Gminy Kruszwica.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kruszwicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kruszwicy


Grzegorz Stanny

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 133, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.


Uzasadnienie

Podjęcie uchwały zapewni realizację zadań określonych w znowelizowanejustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 tj.). Na podstawie art. 6l ww. ustawy Rada Miejska jest zobowiązana do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kruszwica, odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Zaproponowany w uchwale comiesięczny termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest najbardziej racjonalny dla przeciętnego mieszkańca, któremu zdecydowanie łatwiej jest wygospodarować mniejszą kwotę.

Gmina rozpocznie świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych od 1 lipca 2013 roku, dlatego też 10 sierpień 2013 roku będzie pierwszym terminem, do którego należy uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »