| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 460/12 Rady Miasta Torunia

z dnia 13 grudnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Gminy Miasta Toruń na rzecz wsparcia rodzin, których dzieci korzystają z opieki żłobkowej i przedszkolnej

Na podstawie art. 8 ust. 2, art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 217/11 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie Programu Gminy Miasta Toruń na rzecz wsparcia rodzin, których dzieci korzystają z opieki żłobkowej i przedszkolnej (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr 310, poz. 3373) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Decyzja o przyznaniu zasiłku celowego może obejmować okres do dnia 31 grudnia 2014 r.";

2) § 12 otrzymuje brzmienie:

,,§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2014 r.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta Torunia


Marian Frąckiewicz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, z 2012r. poz. 579 i 823.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kornat

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »