| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/228/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie obwodów glosowania

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1]) ) w związku z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.[2]) ), na wniosek Burmistrza Brodnicy, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Miasta Brodnicy na stałe obwody głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń na terenie miasta.

§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie, co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Toruniu, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brodnicy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący


Marek Hildebrandt


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/228/2012
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art.14 ust. 1 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - kodeks wyborczy ( Dz.U.Nr 21, poz. 113, z późn. zm.), rady gmin w terminie 3 miesięcy od dnia podziału gminy na stałe okręgi wyborcze zobowiązane są do dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/210/2012 w sprawie podziału miasta na okręgi podjęta została w dniu 27 września 2012 r. (uchwała zmieniająca Nr XXIV/212/2012 z dnia 29 października 2012r.).

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zasad podziału gminy na stałe obwody głosowania zawarte są w załączonym do materiałów wyjaśnieniu Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 13 listopada 2012r.

Przewodniczący


Marek Hildebrandt


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 102, poz.588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »