| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/215/12 Rady Miejskiej Ciechocinka

z dnia 3 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391) Rada Miejska Ciechocinka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się terminy płatności opłat za gospodarowanie odpadami:

1) za okres od 1 stycznia do 28 lutego - do dnia 10 marca,

2) za okres od 1 marca do 30 kwietnia - do dnia 10 maja,

3) za okres od 1 maja do 30 czerwca - do dnia 10 lipca,

4) za okres od 1 lipca do 31 sierpnia - do dnia 10 września,

5) za okres od 1 września do 31 października - do dnia 10 listopada,

6) za okres od 1 listopada do 31 grudnia - do dnia 10 stycznia.

§ 2. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku lub na konto: KDBS Filia Ciechocinek
Nr 52 9550 0003 0077 0277 0001.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechocinka.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie od 1 lipca 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ


Aldona Nocna

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »