| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/121/2012 Rady Gminy Tłuchowo

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391)

R a d a G m i n y uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się następujące terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, za miesiąc kalendarzowy, do 15 dnia każdego następnego miesiąca;

2) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Gminy Tłuchowo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tłuchowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Wioletta Kuczmarska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »