| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/231/13 Rady Gminy Bobrowo

z dnia 13 lutego 2013r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567) oraz art. 6 j ust. 3 i art. 6 k ust.1 pkt.2 i ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz.951) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (niesegregowany):

1) o pojemności 120 l w wysokości 40,00zł;

2) o pojemności 240 l w wysokości 72,00 zł;

3) o pojemności 1100 l w wysokości 270,00 zł.

2. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 120 l w wysokości 20,00 zł;

2) o pojemności 240 l w wysokości 36,00 zł;

3) o pojemności 1100 l w wysokości 135,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Maria Żukowska-Repeczko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »