| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 6/13 Rady Gminy Dębowa Łąka

z dnia 13 marca 2013r.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania opłat i zasad zwolnienia z nich

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182) uchwala się co następuje:

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobom spełniającym kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej w tym zakresie.

§ 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres, miejsce świadczenia oraz wysokość odpłatności.

§ 3. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w kwocie 9,52 zł.

§ 4. Wysokość odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę jest zależna od jego dochodów i jest ustalona na podstawie tabeli stanowiącej załącznik od uchwały.

§ 5. Należność za wykonywane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłaca się do kasy Urzędu Gminy w Dębowej Łące do 10 dnia każdego miesiąca za miniony miesiąc.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 33/2009 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 18 września 2009 roku w sprawie ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Maciejewski


Załącznik do Uchwały Nr 6/13
Rady Gminy Dębowa Łąka
z dnia 13 marca 2013 r.

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze
realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące

Dochód netto na osobę
( w zł )

Wysokość opłat

Osoba samotna

Osoba w rodzinie

do 542

nieodpłatnie

5 %

543 - 643

5 %

10%

644 - 743

10 %

15 %

744 - 843

20 %

25 %

844 - 943

30 %

35 %

944 - 1043

40 %

45 %

1044 - 1143

50 %

55 %

1144 - 1243

60 %

65 %

1244 - 1343

70 %

75 %

1344 - 1443

80 %

85 %

1444 - 1543

90 %

95 %

1544 + wyżej

100 %

100 %


Uzasadnienie

Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy na realizacje, których konieczne są środki samorządowe. Pomoc może być świadczona osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub z innych przyczyn wymaga wsparcia innej osoby, a jest go pozbawiona. Usługi mogą być również świadczone osobie, która ich wymaga, a rodzina, także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni takiej pomocy nie mogą zapewnić. Tabela stanowiąca załącznik do uchwały określa wysokość odpłatności za świadczoną pomoc, którą w zależności od dochodów jest zobowiązany regulować podopieczny.

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze jako pierwszy próg w dochodzie na osobę ma wskazaną kwotę stanowiącą kryterium dochodowe w gospodarstwie jednoosobowym w pomocy społecznej. Od października 2012 r. kwota ta wynosi 542 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Maciejewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pancewicz

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »