| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/164/2013 Rady Gminy w Dąbrowie

z dnia 14 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 6j ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jako jedną stałą opłatę od gospodarstwa domowego.

§ 2. Ustala się miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

1) dla gospodarstwa domowego 1- osobowego - 18 zł od gospodarstwa,

2) dla gospodarstwa domowego od 2 do 3 osób - 37,50 zł od gospodarstwa,

3) dla gospodarstwa domowego od 4 do 5 osób - 52,50 zł od gospodarstwa

4) dla gospodarstwa domowego od 6 do 7 osób - 66,00 zł od gospodarstwa

5) dla gospodarstwa 8 osób i więcej - 82,50 zł od gospodarstwa.

§ 3. Ustala się niższe miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) dla gospodarstwa domowego 1- osobowego - 12 zł od gospodarstwa,

2) dla gospodarstwa domowego od 2 do 3 osób - 25 zł od gospodarstwa,

3) dla gospodarstwa domowego od 4 do 5 osób - 35 zł od gospodarstwa

4) dla gospodarstwa domowego od 6 do 7 osób - 44 zł od gospodarstwa

5) dla gospodarstwa 8 osób i więcej - 55 zł od gospodarstwa.

§ 4. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

1) pojemnik 0,12 m3stawka opłaty wynosi 14 zł brutto;

2) pojemnik 0,24 m3stawka opłaty wynosi 24 zł brutto.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2013r.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXI/153/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodnicząca

Rady Gminy w Dąbrowie

/Emilia Żmudzińska/


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami zobowiązała radę gminy do podjęcia uchwały w zakresie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki takiej opłaty. W przypadku, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny stawki powinny być niższe.

Z mocy prawa gminy zostały zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, natomiast nieruchomości niezamieszkałe mogą pozostać poza systemem i takie rozwiązanie ma zastosowanie na terenie Gminy Dąbrowa.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »