| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/241/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.[1])) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Bydgoskiego w formie Uchwały Nr 192/2013 z dnia 28 marca 2013 r., zalicza się drogę wewnętrzną, stanowiącą działki nr 450/2 i nr 450/3 w obrębie ew. Brzoza, do kategorii dróg gminnych.

2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi, wymienionej w ust. 1, są oznaczone na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Adam Pociot


Uzasadnienie

Uchwałę podejmuje się celem zaktualizowania stanu dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuję w drodze uchwały Rady Gminy. Na zaliczenie w/w dróg do kategorii dróg gminnych uzyskano pozytywną opinię Zarządu Powiatu Bydgoskiego (Uchwała Nr 192/2013 z dnia 28 marca 2013 r. Dodatkowo uzyskana została również pozytywna opinia Rady Sołeckiej wsi Brzoza z dnia 5 marca 2013 r.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/241/13
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Mapa sytuacyjna

infoRgrafika


[1]) z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WNCL

Butikowa firma doradcza wyspecjalizowana w strategicznym zarządzaniu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »