| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie

z dnia 11 lipca 2013r.

w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXIX/221/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 kwietnia 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594) 1) w związku z art. 6k ust. 1 pkt. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 2)

Rada Gminy Złotniki Kujawskie uchwala:

§ 1. Zmienia w Uchwale Nr XXIX/221/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Rozdziale 3, Zasady i wysokość przyznawanych dopłat:

- pkt. 3 poprzez wykreślenie tego punktu;

- pkt. 4 otrzymuje brzmienie: "Wnioskodawca może uzyskać dopłatę miesięczną wysokości 7,0 zł dla czwartego dziecka oraz dla każdego kolejnego";

- pkt. 5 otrzymuje brzmienie: "Wnioskodawca może uzyskać dopłatę miesięczną w wysokości 7,0 zł dla każdego niepełnosprawnego dziecka";

- pkt. 6 otrzymuje brzmienie: "Wnioski będą realizowane raz w roku";

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotniki Kujawskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Krystyna Gawron-Fiedorow


Uzasadnienie

Niniejsza uchwała zgodnie z art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czy-stości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2012r. Poz. 391 z późn. zm.) wprowadza możliwość sto-sowania przez gminę dopłat dla właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Złotniki Kujawskie posiadających rodziny wielodzietne lub/i dzieci niepełnosprawne oraz okre-śla kryteria i szczegółowe zasady ich naliczania. W związku z liczbą dzieci, które mogą być objęte niniejszą uchwała zmieniono stawkę dopłaty i częstotliwość realizacji wniosków.

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 z 2013 r. poz. 21, poz. 228

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Adamska

Specjalista ds. Public Relations

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »