| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/467/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy

z dnia 22 sierpnia 2013r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodztwo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się ulicy położonej w miejscowości Grodztwo na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 75, pomiędzy ulicą Wrzosową a ulicą Kwiatową, nazwęWędkarska.

§ 2. Przebieg ulicy, o której mowa w § 1 przedstawia załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kruszwicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kruszwicy


Grzegorz Stanny


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/467/2013
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 22 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic i placów publicznych lub nazw dróg wewnętrznych.

Uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w miejscowości Grodztwo, oznaczonej w rejestrze gruntów jako droga, podejmuje się na wniosek Burmistrza Kruszwicy. Obecna ulica obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 75, będącą własnością Skarbu Państwa, której administratorem jest Urząd Miejski w Kruszwicy. W tym przypadku Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu reprezentuje Skarb Państwa, dlatego zwrócono się pismem z dnia 26 listopada 2012 r., znak BGP.6625.1.2012 o wyrażenie zgody na nadanie nazwy tej ulicy. W piśmie z dnia 10 grudnia 2012 r., znak GN.II.7110.4.2012, Starosta Inowrocławski przyjął proponowany projekt i nie wniósł zastrzeżeń.

Realizacja projektu przyczyni się do wprowadzenia właściwej numeracji porządkowej nieruchomości, zwłaszcza w miejscowości Grodztwo. Ta inicjatywa, poparta także licznymi sygnałami mieszkańców, odnajduje swoje uzasadnienie zwłaszcza w sytuacji ograniczeń i trudności w dotarciu służb ratunkowych pod właściwy adres. Ponadto, poprzez wyznaczenie ulic, zachodzi potrzeba skomunikowania i nadania im nazw, co niewątpliwie wpłynie na poprawę lokalizacji terenu. Także wydane decyzje o warunkach zabudowy na działki przyległe do poszczególnych ulic w znaczący sposób potwierdzają celowość projektu. Zaproponowane nazwy korespondują z całym nazewnictwem w okolicy.

W związku z powyższym, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »