| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/226/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

z dnia 27 września 2013r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645) Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim uchwala, co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/212/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2013 r. poz. 2420, prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w ten sposób, że w § 3 ust. 2 zapis "§ 2 ust. 3 pkt 2-5" zastępuje się zapisem "§ 2 ust. 4 pkt 2-5".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Majchrzak


Uzasadnienie

Wskutek błędu pisarskiego w treści Uchwały Nr XXIV/212/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, znalazł się błędny zapis w § 3 ust. 2 odbierania odpadów selektywnie zbieranych według frakcji i zamiast zapisu "§ 2 ust. 4 pkt 2-5" zapisano "§ 2 ust. 3 pkt 2-5". Stąd zaistniała potrzeba podjęcie uchwały o sprostowaniu nieprawidłowo wskazanego ustępu.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »