| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/1033/13 Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 30 października 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21, 228 i 888), Rada Miasta Bydgoszczy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/737/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej uchwałą Nr XXXIX/836/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) odpadów zielonych - w przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - z częstotliwością: co 7 dni w okresie od 15 kwietnia do 31 października, co 14 dni w okresie od 1 listopada do 15 grudnia;";

2) w § 3 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) odpadów zielonych - w przypadku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - z częstotliwością: nie częściej niż co miesiąc w okresie od 15 kwietnia do 31 października, nie częściej niż co 14 dni w okresie od 1 listopada do 15 grudnia;";

3) w § 10 w ust. 2 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) odpadów zielonych - z częstotliwością: co 7 dni w okresie od 15 kwietnia do 31 października, co 14 dni w okresie od 1 listopada do 15 grudnia;";

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Roman Jasiakiewicz


Uzasadnienie

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. Poz. 391 z późn. zm.), Rada Miasta Bydgoszczy podjęła uchwałę Nr XXXV/737/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedmiotową uchwałę zmieniono uchwałą Nr XXXIX/836/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2013 r.

Kolejna zmiana zapisów powyższej uchwały wynika z konieczności wydłużenia okresu świadczenia usługi w zakresie odbioru odpadów zielonych. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, odpady zielone odbierane są z terenu nieruchomości zamieszkałych w okresie od 15 kwietnia do 31 października. Z uwagi na wnioski właścicieli nieruchomości, w tym zarządców ogrodów działkowych, o rozszerzenie zakresu usług o odbiór opadających liści, wydłużono okres odbioru odpadów zielonych z 31 października do 15 grudnia.

Projekt uchwały konsultowano z przedsiębiorcami świadczącymi na terenie Miasta Bydgoszczy usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »