| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/1033/13 Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 30 października 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21, 228 i 888), Rada Miasta Bydgoszczy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/737/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej uchwałą Nr XXXIX/836/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) odpadów zielonych - w przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - z częstotliwością: co 7 dni w okresie od 15 kwietnia do 31 października, co 14 dni w okresie od 1 listopada do 15 grudnia;";

2) w § 3 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) odpadów zielonych - w przypadku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - z częstotliwością: nie częściej niż co miesiąc w okresie od 15 kwietnia do 31 października, nie częściej niż co 14 dni w okresie od 1 listopada do 15 grudnia;";

3) w § 10 w ust. 2 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) odpadów zielonych - z częstotliwością: co 7 dni w okresie od 15 kwietnia do 31 października, co 14 dni w okresie od 1 listopada do 15 grudnia;";

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Roman Jasiakiewicz


Uzasadnienie

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. Poz. 391 z późn. zm.), Rada Miasta Bydgoszczy podjęła uchwałę Nr XXXV/737/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedmiotową uchwałę zmieniono uchwałą Nr XXXIX/836/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2013 r.

Kolejna zmiana zapisów powyższej uchwały wynika z konieczności wydłużenia okresu świadczenia usługi w zakresie odbioru odpadów zielonych. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, odpady zielone odbierane są z terenu nieruchomości zamieszkałych w okresie od 15 kwietnia do 31 października. Z uwagi na wnioski właścicieli nieruchomości, w tym zarządców ogrodów działkowych, o rozszerzenie zakresu usług o odbiór opadających liści, wydłużono okres odbioru odpadów zielonych z 31 października do 15 grudnia.

Projekt uchwały konsultowano z przedsiębiorcami świadczącymi na terenie Miasta Bydgoszczy usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »