| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 347/XXXI/13 Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia 24 października 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr 324/XXX/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 września 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bydgoskiego


Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.[1])) oraz art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 324/XXX/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 września 2013r. ,,w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bydgoskiego" (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2013, poz. 2900) zmienia się § 1 pkt 5 lit. d), który otrzymuje brzmienie: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Bydgoskiego


Zenon Rydelski


Uzasadnienie


W związku z uchyleniem uchwały Nr 323/XXX/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół w Koronowie, ul. Sobieskiego 16, konieczne jest wprowadzenie nazwy tej szkoły zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem.

W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione


[1]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r., Nr 109, poz.1161,z 2005 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781, Nr 17, poz.141, Nr 131, poz1091, Nr 122, poz.1020, Nr 167, poz.1400, Nr 94, poz.788 z 2006 r., Nr 249, poz.2104, Nr144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, z 2007r., Nr 227, poz.1658, Nr 42, poz. 273, Nr.80, poz.542, Nr.120, poz.818, Nr.115, poz.791, Nr.181, poz.1292 z 2008 r., Nr 181, poz.1292, Nr.180, poz.1280, Nr.70, poz.416, Nr.145, poz.917, Nr.216, poz.1370, z 2009, Nr.145, poz.917, Nr.6, poz.33, Nr.31, poz.206, Nr.56 poz.458, z2010r., Nr.235, poz.1618, Nr.56, poz.458, Nr.219, poz.1705, Nr.44 poz.250, Nr.54,poz.320, Nr 148 poz. 991, Nr 127 poz. 857 oraz z 2011r. Nr 106, poz.622, Nr 112 poz.654, Nr 205, poz. 1206, Nr 149, poz. 887., Nr 139 poz. 814,z 2012 r. poz. 941oraz poz. 979, z 2013 r., poz. 827.

[2]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. , poz. 645

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »