| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/253/2013 Rady Gminy Wielgie

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2014 r. wg wykazu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Halina Sztypka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/253/2013
Rady Gminy Wielgie
z dnia 31 października 2013 r.

Stawki podatku od środków transportowych na 2014 r (w złotych)

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t i poniżej 12t

powyżej 3,5 t do 5,5 tony włącznie

528,00

powyżej 5,5 t do 9 tony włącznie

780,00

powyżej 9 t do poniżej 12 ton

1.020,00

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoznaczne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż (ton)

Mniej niż (ton)

Dwie osie

12

15

1.176,00

1.560,00

15

1.188,00

1.572,00

Trzy osie

12

25

1.260,00

1.956,00

25

1.272,00

1.968,00

Cztery osie

12

31

2.064,00

3.024,00

31

2.076,00

3.060,00

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą i przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

od 3,5 ton do poniżej 12 ton

1.548,00

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:ciągnik siodłowy + naczepa,ciągnik balastowy+ przyczepa ( w tonach)

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoznaczne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż (ton)

Mniej niż (ton)

Dwie osie

12

37

1.776,00

2.376,00

37

2.052,00

2.868,00

Trzy osie

12

40

1.932,00

2.376,00

40

2.208,00

3.060,00

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

od 7 ton do poniżej 12 t

468,00

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:ciągnik siodłowy + naczepa,ciągnik balastowy+ przyczepa ( w tonach)

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoznaczne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż (ton)

Mniej niż (ton)

Jedna oś

12

37

396,00

696,00

37

648,00

816,00

Dwie osie

12

37

1.068,00

1.608,00

37

1.452,00

2.136,00

Trzy osie

12

37

1.244,00

1.716,00

37

1.368,00

1.872,00

Autobusy

mniej niż 30 miejsc

1.244,00

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.704,00

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Sztypka


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Rada Gminy w drodze uchwały, określa stawki podatku od środków transportowych, z tym, że stawki nie mogą być niższe od stawek minimalnych, ani wyższe od stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę.

Stawki maksymalne na 2014 r. ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013r., poz. 724), stawki minimalne na 2014 r. ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 października 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P.z 2013r., poz.812).Rada Gminy Wielgie zdecydowała, pozostawić w niezmienionej wysokości stawki właściwe do naliczenia podatku od środków transportowych za 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy


Halina Sztypka


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992) 2) Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »