| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/167/2013 Rady Gminy Świekatowo

z dnia 12 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645), art. 6 ust. 3 i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, z 2013 r. poz. 660) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 r. (M.P. z dnia 22 października 2013 r. poz. 814), uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniżyć cenę 1 dt żyta przyjmowaną jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2014 roku do wysokości 49,00 zł.

§ 2. 1. Zarządzić pobór podatku rolnego wyznaczając sołtysów gminy Świekatowo jako inkasentów.

2. Ustalić wynagrodzenie za inkaso w wysokości 6 % od pobranej kwoty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Ewelina Ledzińska


Uzasadnienie

Rada Gminy działając na podstawie ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym, ustalając cenę 1 dt żyta, stanowiącą podstawę naliczenia podatku kierowała się trudną sytuacją w rolnictwie w skali ogólno - krajowej, dokonując tym samym obniżenia ceny żyta do 49,00 zł.

Istotnym argumentem takiego stanowiska jest fakt, że z uwagi na niskie ceny skupu zboża w roku 2013 cenę żyta stanowiącą podstawę naliczenia podatku rolnego na rok 2014 obniżono w stosunku do ceny wskazanej przez GUS.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego został przedstawiony Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rolniczej z/s w Przysieku. W dniu 8 listopada 2013 r. K-PIR z/s w Przysieku zaopiniowała go pozytywnie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Łukaszyk

Specjalizuje się w problematyce gospodarki nieruchomościami, postępowań egzekucyjnych oraz prawa cywilnego. Na co dzień zajmuje się sprawami branży wodociągowo-kanalizacyjnej, aspektami prawnymi funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych oraz ochroną danych osobowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »