| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/171/13 Rady Gminy Koneck

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Koneck

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260)

Rada Gminy Uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się stawki opłat za jeden dzień zajęcia 1 m2pasa drogowego w celu prowadzenia robót, w następujących rodzajach zajęcia i wysokościach :

1) za zajęcie jezdni:

a) do 50 % wielkości zajmowanej szerokości jezdni - 5,00 zł,

b) powyżej 50% wielkości zajmowanej szerokości jezdni - 9,00 zł;

2) za zajęcie chodnika - 3,00 zł;

3) za zajęcie pobocza -3,00 zł.

§ 2. Ustala się stawki opłaty za jeden dzień zajęcia 1 m2pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam- w wysokości :

1) 2,00 zł -w przypadku obiektów handlowych i usługowych;

2) 3,00 zł - w przypadku reklam;

3) 2,00 zł - w pozostałych przypadkach.

§ 3. Ustala się roczną stawkę opłaty za zajęcie 1 m2pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - w wysokości : 50,00 zł.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIX/106/04 Rady Gminy Koneck z dnia 23 września 2004 r.w sprawie wysokości opłaty za zajęcie 1m2pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Koneck na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koneck.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Koneck


Zbigniew Raszka


Uzasadnienie

Niniejsza uchwała jest wypełnieniem upoważnienia zawartego w art. 40 ust. 8 znowelizowanej ustawy o drogach publicznych, zgodnie którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały ustala wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest gmina. Przy ustalaniu stawek uwzględniono, zgodnie z upoważnieniem art. 40 ust. 9 ustawy o drogach publicznych : 1) kategorię drogi, 2) rodzaj elementu zajętego pasa drogowego, 3) procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni, 4) rodzaj zajęcia pasa drogowego, 5) rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »