| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/262/13 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego

z dnia 13 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2014 rok

Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a, w związku z art. 20 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki dzienne opłaty targowej określone w załączniku do uchwały.

§ 2. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekraczać kwoty 764,62 zł.

§ 3. Zasady poboru opłat targowych przez inkasenta określa uchwała Nr XXII/174/08 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 września 2008 roku (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2008 r. Nr 148, poz. 2258).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

§ 5. 1. Uchwała Nr XXIII/188/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2013 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2012 r. poz. 3337 z późn. zm.) traci moc z dniem 31 grudnia 2013 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Urszula Paprocka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/262/13
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 13 listopada 2013 r.

Wykaz stawek dziennych opłat targowych obowiązujących na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego w 2014 roku

Lp.

Przedmiot opodatkowania

podstawa wymiaru

Stawka dzienna w


1.


Sprzedaż obnośna z ręki, kosza, skrzyni, wiadra, wózka ręcznego itp.


od osoby


5,00zł


2.


Sprzedaż ze straganów, stołów, innych obiektów:
do 3 mb zajmowanego stanowiska
powyżej 3 mb do 5 mb zajmowanego stanowiska

Za każdy następny rozpoczęty metr bieżący zajmowanego stanowiskametr bieżący10,00zł
13,40zł

6,80zł


3.


Sprzedaż z samochodów, platform, przyczep do 5 mb zajmowanego stanowiska

Za każdy następny rozpoczęty metr bieżący zajmowanego stanowiskametr bieżący16,00zł

7,40zł


4.


Sprzedaż z wozu konnego


od wozu


6,80zł


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 724), Rada Gminy, w drodze uchwały określa wysokość stawek opłat określonych w ustawie, z tym że stawka opłaty targowej nie może przekroczyć w 2014 roku kwoty 764,62 zł.

W związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r. ogłaszającym, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 r. w stosunku do I półrocza 2012 r. wzrosły zaledwie o 0,9% (M.P. poz. 595 z 25.07.2013 r.), proponuje się utrzymanie stawek dziennych opłat targowych w wysokości obowiązującej w roku 2013.

Wzrost stawek dziennych opłat targowych obowiązujących na targowiskach w Aleksandrowie Kujawskim może zniechęcić handlujących do dokonywania sprzedaży i w efekcie spowodować niższy wpływ należności z tego tytułu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »