| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/302/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 r. na obszarze Gminy Wąbrzeźno

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2013 r. poz. 660), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Wąbrzeźno w 2014 r. z kwoty 69,28 zł za 1dt ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. poz. 814) do kwoty 58,00 zł za 1dt.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Piątkowski


Uzasadnienie

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1. liczba ha przeliczeniowych (w przypadku gospodarstw rolnych tj. powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy), 2. liczba ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków (dla pozostałych gruntów). Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość 2,5q żyta. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha fizycznego gruntów wynosi równowartość 5q żyta.

Średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ustala w komunikacie Prezes GUS. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 69,28 zł za 1dt.

Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Uchwała obniża cenę żyta z kwoty 69,28 zł/dt (cena GUS) do kwoty 58,00 zł/dt. Wobec powyższego stawka podatku rolnego od dnia 1.01.2014 r. wynosić będzie 145,00zł/290,00 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »