| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/256/13 Rady Gminy w Cekcynie

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 ), art. 5 ust. 1, 2 i 3, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112. poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378 )

uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych lub ich części od 1 m2powierzchni użytkowej 0,63 zł,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2powierzchni użytkowej 17,74 zł,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2powierzchni użytkowej 9,81 zł,

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2powierzchni użytkowej 4,68 zł,

5) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2powierzchni użytkowej 5,62 zł,

6) od budynków od 1 m2 powierzchni użytkowej

- pozostałych 5,01 zł

- letniskowych 7,73 zł.

2. Od budowli 2% wartości początkowej.

3. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2powierzchni 0,68 zł,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,56 zł,

3) pozostałych od 1 m2powierzchni 0,19 zł,

4) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2powierzchni 0,13 zł,

5) letniskowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem Bi i Bz od 1 m2powierzchni 0,46 zł,

6) stanowiących drogi od 1 m2powierzchni 0,12 zł.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. Budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody, budynki lub ich części bezpośrednio związane z procesem poboru i uzdatniania wody.

2. Budynki, grunty zajęte na prowadzenie działalności samorządowej, kulturalno - oświatowej, za wyjątkiem części powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Nieużytkowane budynki będące w ewidencji zabytków.

§ 3. Zarządza się pobór podatku od osób fizycznych przez sołtysów w formie inkasa.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy w Cekcynie nr XVIII/171/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r., poz. 3241 ).

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Cekcyn.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Borta


Uzasadnienie

Proponowane stawki podatku od nieruchomości na 2014 rok ulegają zwiększeniu średnio o wskaźnik 3 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Borta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kubiesa

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »