| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/259/13 Rady Gminy w Cekcynie

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2013 r. poz 21, 228 i 888)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych:

1) za pojemnik 110 l/120l - w wysokości 30 zł;

2) za pojemnik 240 l - w wysokości 60 zł;

3) za pojemnik 1100 l - w wysokości 130 zł.

§ 2. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny górne stawki za usługi, o których mowa w § 1 wynoszą:

1) za pojemnik 110 l/120l - w wysokości 23 zł;

2) za pojemnik 240 l - w wysokości 45 zł;

3) za pojemnik 1100 l - w wysokości 100 zł.

§ 3. Ustala się górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujące na terenie Gminy Cekcyn - w wysokości 20 zł za 1 m3 nieczystości ciekłych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cekcyn.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Borta


Uzasadnienie

Wypełniając dyspozycję art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - rada gminy określa, w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie mają obowiązku ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (nieruchomości niezamieszkałe) i mogą zawierać umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej. Rada gminy, określając górne stawki opłat, stosuje niższe stawki, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Rada gminy określa również górne stawki opłat dotyczących opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Borta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »