| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/180/2013 Rady Gminy w Górznie

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości opłaty targowej

Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.[1])) oraz art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.[2])), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:

1) z jednego stolika, straganu 12,50 zł;

2) z samochodu lub z przyczepy 12,50 zł;

3) z jednego koszyka, ręki 2,50 zł.

§ 2. Opłata targowa płatna będzie u inkasenta lub w kasie Urzędu Gminy w Górznie przed rozpoczęciem sprzedaży.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/118/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2012 r., poz.2841).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Witold Świdziński


Uzasadnienie

Podstawą waloryzacji górnych granic stawek opłaty targowej jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych określony w komunikacie Prezesa GUS-u ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS-u z dnia 15 lipca 2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 595) wskaźnik cen towarów i usług w pierwszym półroczu 2013 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2012 r. wyniósł 0,9 %. W Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 r.(M.P. z 2013r.poz.724) zrealizowano dyspozycję art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010, Nr 95, poz. 613) i podwyższono górne granice stawek podatków i opłat, w tym opłaty targowej do kwoty 764,62 zł dziennie.

Zgodnie z art. 19 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) Rada Gminy określa wysokość stawki opłaty targowej.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461 i Nr 226, poz.1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »