| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/297/13 Rady Gminy Bobrowo

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych*(1)(Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. z 2013r. , poz. 724) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014r. (M.P. z 2013r., poz. 812) uchwala się, co następuje:

*(1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992)

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych w następującej wysokości :

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Lp.

od

do

Stawka podatku

1.

powyżej 3,5 tony

5,5 tony włącznie

380,00

2.

powyżej 5,5 tony

9 ton włącznie

570,00

3.

powyżej 9 ton

poniżej 12 ton

820,00

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg liczby osi:

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

inne systemy zawieszeni osi jezdnych

dwie osie

12 ton

13 ton

870,00

1060,00

13 ton

14 ton

990,00

1110,00

14 ton

15 ton

1110,00

1240,00

15 ton

1240,00

1570,00

trzy osie

12 ton

17 ton

870,00

1060,00

17 ton

19 ton

990,00

1180,00

19 ton

21 ton

1110,00

1300,00

21 ton

23 tony

1240,00

1430,00

23 ton

25 ton

1610,00

1960,00

25 ton

1610,00

1990,00

cztery osie i więcej

12 ton

25 ton

1370,00

1550,00

25 ton

27 ton

1490,00

1680,00

27 ton

29 ton

1610,00

2060,00

29 ton

31 ton

2340,00

2880,00

31 ton

2340,00

2880,00

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Lp.

od

do

stawka podatku

1.

3,5 tony

poniżej 5,5 tony

490,00

2.

5,5 tony

poniżej 9 ton

620,00

3.

9 ton

ponizej 12 ton

740,00

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton wg liczby osi:

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

stawka podatku

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12 ton

18 ton

740,00

870,00

18 ton

25 ton

870,00

990,00

25 ton

31 ton

990,00

1150,00

31 ton

36 ton

1850,00

2230,00

36 ton

1990,00

2230,00

trzy osie i więcej

12 ton

40 ton

1850,00

2170,00

40 ton

2160,00

2880,00

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach)

stawka podatku

lp.

od

do

1.

7 ton

12 ton

190,00

6) od przyczep lub naczep które z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton wg liczby osi:

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa+pojazd silnikowy ( w tonach)

stawka podatku

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

inen systemy zawieszenia osi jeznych

jedna oś

12 ton

18 ton

250,00

250,00

18 ton

25 ton

250,00

410,00

25 ton

410,00

740,00

dwie osie

12 ton

28 ton

280,00

400,00

28 ton

33 ton

780,00

1060,00

33 ton

38 ton

1060,00

1610,00

38 ton

1430,00

2100,00

trzy osie i więcej

12 ton

38 ton

910,00

1180,00

38 ton

1180,00

1610,00

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Lp.

liczba miejsc

stawka podatku

1.

mniej niż 30

870,00

2.

równa lub więcej niż 30

1110,00

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Maria Żukowska-Repeczko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Łukaszewicz

Ekspert z zakresu zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »