| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/213/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.2)) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

1) wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej;

2) zajęte na placówki upowszechnienia kultury, kultury fizycznej i sportu, edukacyjnej opieki wychowawczej, oświaty i pomocy społecznej;

3) wykorzystywane na cele gospodarki odpadami i gospodarki wodno - ściekowej;

4) związane z działalnością na rzecz ochrony, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony mienia;

5) zajęte na prowadzenie działalności charytatywnej.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykorzystywane na cele gospodarki odpadami i gospodarki wodno - ściekowej.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/195/2013 Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Pawlikowski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378,

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »