| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/210/2013 Rady Gminy Obrowo

z dnia 6 grudnia 2013r.

w sprawie okręgów wyborczych

Na podstawie art. 419 §2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 558, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 849, 951) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) na wniosek Wójta Gminy Obrowo, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dla wyboru Rady Gminy Obrowo dokonuje się podziału Gminy Obrowo na stałe okręgi wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmnie 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Toruniu, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XX/122/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 25 października 2012 w sprawie okręgów wyborczych ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2012r. poz. 2361).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Michalski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/210/2013
Rady Gminy Obrowo
z dnia 6 grudnia 2013 r.

Wykaz okręgów wyborczych

Nr okręgu wybor-czego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym

1

Sołectwo Brzozówka ulice:Wiązowa, Orzechowa,Pistacjowa,Laskowa, Kokosowa, Jabłoniowa, Gruszkowa, Czereśniowa,Wiśniowa, Śliwkowa,Okrężna, Szkolna, Aroniowa,Winogronowa, Porzeczkowa,Agrestowa, Jagodowa, Truskawkowa, Poziomkowa,Owocowa, Oliwkowa,Żurawinowa, Brzoskwiniowa, Morelowa, Jaworowa,Malinowa, Jeżynowa,Jesionowa Jarzębinowa,Akacjowa, Olszynowa,Wierzbowa

1

2

Sołectwo Brzozówka ulice:Toruńska, Osikowa, Lipowa,Leszczynowa, Jaśminowa,Modrzewiowa, Kasztanowa,Klonowa, Jodłowa, Grabowa,Sosnowa, Cisowa, Bukowa,Świerkowa, Dębowa, Leśna,Kalinowa, Brzozowa,Jałowcowa

1

3

Sołectwo Głogowo ulice:Owocowa, Hiacyntowa,Chabrowa, Słonecznikowa, Konwaliowa, Daliowa,Fiołkowa, Goździkowa,Różana, Storczykowa,Kwiatowa, Irysowa, Makowa,Narcyzowa, Tulipanowa,Sportowa, Akacjowa,Olimpijska, Kręta, Piaskowa,Spokojna, Olszynowa,Baśniowa, Leszczynowa,Topolowa, Wierzbowa, Jarzębinowa, Osikowa,Klonowa, Polna, Zachodnia,Łąkowa, Osiedlowa,Wschodnia, Młodzieżowa,Rolna, Krótka, Bilardowa,Cicha, Długa, Radosna,Wesoła, Kościelna, Brzoskwiniowa

1

4

Sołectwo Głogowo ulice:Wilcza, Rysia, Sarnia, Lisia,Jałowcowa, Malinowa, Jeżynowa, Borowikowa,Wrzosowa, Grzybowa,Jagodowa, Borówkowa,Poziomkowa, Żołędziowa,Strumykowa, Bobrowa,Borsukowa, Żbikowa,Bażantowa,Orla, Jaskółcza, Jastrzębia, Porzeczkowa,Łabędzia, Krucza,Warszawska

1

5

Sołectwo Dobrzejewice:Dobrzejewice

1

6

Sołectwo Zawały:Zawały

1

7

Sołectwo Łążyn II:Łążyn II, Kuźniki

1

8

Sołectwo Kazimierzewo:Kazimierzewo
Sołectwo Zębowo:Zębowo
Sołectwo Skrzypkowo:Skrzypkowo

1

9

Sołectwo Szembekowo:Szembekowo
Sołectwo Łążynek:Łążynek

1

10

Sołectwo Obrowo ulice:Warszawska, Energetyczna,Informatyczna, Morelowa, Gruszowa, Sadowa,Wiśniowa, Jabłoniowa,Agrestowa, Kwiatowa,Mechaniczna, Poziomkowa,Linowa, Bezpieczna, AlejaLipowa, Parkowa, Polna,Prosta, Skośna, Krótka, Górna,Podgórna, Pogodna, Dębowa,Mokra, Spokojna, Cicha,Piaskowa, Żwirowa
Sołectwo Zębówiec:Zębówiec

1

11

Sołectwo Obrowo ulice:Dworcowa, Osiedlowa,Słonecznikowa, Astrowa,Liliowa, Fiołkowa,Hiacyntowa, Orzechowa,Wierzbowa, Wiązowa,Łąkowa, Gajowa, Gerberowa,Różana,Tulipanowa, Goździkowa,Storczykowa, Szkolna,Modrzewiowa, Świerkowa,Jałowcowa, Olszynowa,Kasztanowa, Leśna,Brzozowa, Sosnowa, Kolejowa, Żonkilowa,Konwaliowa, Narcyzowa,Makowa, Sarnia, Rysia,Jaworowa, Jastrzębia,Leszczynowa, Rydzowa, Kurkowa, Grzybowa,Borowikowa

1

12

Sołectwo Kawęczyn:Kawęczyn

1

13

Sołectwo Osiek nad Wisłą:część sołectwa Osiek nad Wisłą obejmująca nieruchomości oznaczone numerami porządkowymiod 1 do 29 E
Sołectwo Stajenczynki:Stajenczynki, Łęg-Osiek
Sołectwo Smogorzewiec:Smogorzewiec
Sołectwo Sąsieczno:Sąsieczno

1

14

Sołectwo Osiek nad Wisłą:część sołectwa Osiek nad Wisłą obejmująca nieruchomości oznaczone numerami porządkowymi od 30 do 169 Bm1

1

15

Sołectwo Dzikowo:Dzikowo
Sołectwo Silno:Silno
Sołectwo Obory:Obory

1

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Michalski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/210/2013
Rady Gminy Obrowo
z dnia 6 grudnia 2013 r.

Mapa Brzozówka

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/210/2013
Rady Gminy Obrowo
z dnia 6 grudnia 2013 r.

Mapa Głogowo

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/210/2013
Rady Gminy Obrowo
z dnia 6 grudnia 2013 r.

Mapa Obrowo

infoRgrafika


Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XX/122/2012 Rady Gminy Obrowo w sprawie okręgów wyborczych wkradł się błąd w 10 okręgu wyborczym sołectwa Obrowo, nieprawidłowa nazwa ulicy Gruszkowa zastępuje się ul. Gruszowa.

Ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) - Kodeks wyborczyzostały wprowadzone zmiany w podziale gminy na okręgi wyborcze. Zgodnie z art. 418 § 1 ustawy w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się jednego radnego. Porównując przygotowany projekt podziału Gminy Obrowo na okręgi wyborcze z dotychczas obowiązującym, wprowadzone zostały zmiany dotyczące okręgów wyborczych Nr 4 (dwumandatowy) wyznaczony w miejscowości Głogowo, Nr 7 (dwumandatowy) wyznaczony w granicach miejscowości Obrowo, Nr 10 (dwumandatowy) wyznaczony w granicach miejscowości Łęg-Osiek, Osiek nad Wisłą, Sąsieczno, Stajenczynki oraz Nr 3 (dwumandatowy) w granicach miejscowości Brzozówka i Szembekowo. Z uwagi na dysproporcje ww przepisu należy dokonać podziału czterech dwumandatowych okręgów wyborczych i przekształcić je w osiem okręgów jednomandatowych. W myśl art. 419 § 2 ustawy - Kodeks wyborczy podział gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek Wójta, Rada Gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa. W naszym przypadku ustalona norma przedstawicielstwa wynosi 886, która została obliczona przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do Rady Gminy Obrowo.

Artykuł 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) stanowi, że w skład rady wchodzą radni w liczbie piętnastu w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. Liczbą mieszkańców braną pod uwagę w przygotowywaniu projektu nowego podziału gminy na okręgi wyborcze była liczba mieszkańców na koniec III kwartału tj. na dzień 30 września 2012r. która wynosi 13.294. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) Rada Gminy winna dokonać podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Michalski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »