| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/120/13 Rady Miejskiej Grudziądza

z dnia 16 grudnia 2013r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 i poz. 645) uchwala się co następuje:

§ 1. Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej określonych w art. 5 d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Arkadiusz Goszka


Uzasadnienie

Zgodnie zustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 984)od dnia 1 stycznia 2014r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej będzie przysługiwał dodatek energetyczny.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wypłata dodatku energetycznego będzie zadaniem gminy z zakresu administracji rządowej.

Dodatek energetyczny będzie przyznawał prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Ustawodawca nie przewidział możliwości upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji indywidualnych w sprawie przyznania dodatku energetycznego. Oznacza to, że w obowiązującym stanie prawnym, aby Dyrektor MOPR mógł wydać taką decyzję konieczne jest podjęcie uchwały rady gminy w zaproponowanym brzmieniu.

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Rocznie dodatek nie przekroczy 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej (określonego w ustawie uzależnionego od liczby osób w gospodarstwie domowym) oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »