reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/246/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 ), oraz art. 6j. ust. 1 i 2a, 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn.zm.[1])), - Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w okresie co dwa miesiące, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Początek okresu rozliczeniowego liczy się od 1 lipca 2013 r.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim Nr 86 8959 0001 5500 0198 2000 0470 lub u inkasenta.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/211/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r. poz. 2419).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Majchrzak


Uzasadnienie

Artykuł 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje radę gminy do wydania uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, określającej termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz częstotliwość i tryb ich uiszczania i Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim w dniu 27 czerwca 2013 r. podjęła uchwałę Nr XXIV/211/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r. poz. 2419).

Z kolei uchwałą nr XXV/222/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r. poz. 2608) wprowadzono zapis, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskiego, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolski lub u inkasenta.

Zatem, aby doprecyzować tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskazanej w uchwale Nr XXIV/211 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2013 r. konieczne podjęcie niniejszej uchwały.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz.897; z 2012 r. poz. 951, oraz z 2013 r. poz. 21

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama