| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/323/14 Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 24 stycznia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm. w Dz. U. z 2013, poz. 645 oraz poz. 1318) oraz art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 1399 z późn. zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1593),

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Tucholi nr XXVII/246/13 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 28 lutego 2013 r., poz. 935) § 2 ust. 1 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

.w wysokości 7,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość z zastrzeżeniem postanowień pkt 2.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tucholi.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Paweł Cieślewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

nazwa.pl

Usługodawca w zakresie rejestracji domen i usług hostingowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »