| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/292/2014 Rady Gminy Inowrocław

z dnia 17 lutego 2014r.

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1)) oraz art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Postanawia się o odbieraniu przez Gminę Inowrocław odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
Przewodniczący Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), Rada Gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a w których powstają odpady komunalne. Nieruchomościami, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a w których powstają odpady komunalne są przede wszystkim nieruchomości służące do użytku publicznego (szkoły, urzędy) oraz prowadzenia działalności gospodarczej (usługowej, handlowej, wytwórczej, budowlanej, rolniczej). Podjęcie uchwały spowoduje uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Inowrocław, a także umożliwi pełniejszą kontrolę osiągnięcia przez Gminę Inowrocław nałożonych wymagań co do poziomów odzysku odpadów. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Przewodniczący Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1593

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »