| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/295/2014 Rady Gminy Inowrocław

z dnia 17 lutego 2014r.

w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości niezamieszkałych oraz stawki takiej opłaty


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1)) oraz art. 6c ust. 2, art. 6j ust.3 art. 6k ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.2))
§ 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Inowrocław powstającymi na niezamieszkałych nieruchomościach jako iloczyn liczby zadeklarowanych pojemników na odpady oraz stawki opłaty określonej w § 2 i § 3.
§ 2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi na miesiąc w zależności od pojemnika:
110l/120l - 25 zł
240l - 35 zł
1100l - 80 zł
7000l - 432 zł
10000l - 468 zł
§ 3. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi na miesiąc w zależności od pojemnika:
110l/120l - 15 zł
240l - 25 zł
1100l - 65 zł
7000l - 360 zł
10000l - 390 zł
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.
§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
Przewodniczący Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego może postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz zgodnie z art. 6j ust. 3 w drodze uchwały może ustalić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady oraz stawki tej opłaty. W związku z powyższym Rada Gminy Inowrocław niniejszą uchwałą wprowadza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości niezamieszkałych, w zależności od rodzaju i ilości zadeklarowanych pojemników. Przy określeniu stawki opłaty brano pod uwagę rodzaj pojemnika określonej pojemności. Wysokość opłaty wynika z weryfikacji dotychczasowego zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy oraz dokonania analizy rynku. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Przewodniczący Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1593

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »