| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/257/2014 Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia 21 lutego 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594, zmiany: poz. 645, poz.1318), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r poz.182, poz.509 ), uchwala się co następuje:

§ 1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Janikowie


Roman Jaszcz


Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR XXXIV/257/2014

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 21 lutego 2014 roku.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Ustanowiony uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. program rządowy w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r. poz. 1024) przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom, wypełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2013r.poz.182, z późn.zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód dla osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 i 2 ww. ustawy. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2012r. poz. 823), od dnia 1 października 2012r. kryterium o którym mowa stanowią kwoty 542 dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 na osobę w rodzinie .

Na podstawie wytycznych Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w zakresie realizacji uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania'' na lata 2014- 2020 ( M.P. z 2013r. poz. 1024), zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu. (Kryterium dochodowe w wys. 150% obowiązywało w ramach funkcjonowania programu dożywiania w latach 2006-2013, który nie jest już kontynuowany).

W związku z powyższym mając na uwadze trudną sytuację dochodową oraz życiową osób i rodzin - mieszkańców gminy Janikowo , korzystających z systemu wsparcia pomocy społecznej , podwyższenie do 150% kryterium dochodowego w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności pozwoli zapobiec rozszerzeniu się ubóstwa umożliwi również osobom i rodzinom, w szczególności wielodzietnym, niepełnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym, zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »