| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/228/14 Rady Gminy Śliwice

z dnia 25 lutego 2014r.

w sprawie nadania nazw ulicom w Śliwicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.[1])), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się następujące nazwy drogom wewnętrznym zlokalizowanym na terenie miejscowości Śliwice:

1) droga wewnętrzna - działka nr 1312 otrzymuje nazwę ulicy Borowiackiej;

2) droga wewnętrzna - działka nr 1313 otrzymuje nazwę ulicy Łowieckiej;

3) droga wewnętrzna - działka nr 1314 otrzymuje nazwę ulicy Grzybowej;

4) droga wewnętrzna - działka nr 159/6 i 160/26 otrzymuje nazwę ulicy Polnej;

5) droga wewnętrzna - działka nr 160/25 otrzymuje nazwę ulicy Zielnej;

6) droga wewnętrzna - działka nr 160/27 i część działki nr 414/1 otrzymuje nazwę ulicy Słonecznej;

7) droga wewnętrzna - działka nr 156/10, 122/2, 155/9 otrzymuje nazwę ulicy Makowej;

8) droga wewnętrzna - działka nr 155/10 otrzymuje nazwę ulicy Chabrowej;

9) droga wewnętrzna - działka nr 155/11 i 437 otrzymuje nazwę ulicy Konwaliowej;

10) droga wewnętrzna - działka nr 156/11 i 157 otrzymuję nazwę ulicy Rumiankowej;

11) droga wewnętrzna - działka nr 626/6, 631, 883/1, 883/2, otrzymuje nazwę ulicy Parkowej;

12) droga wewnętrzna - część działki nr 633/27 otrzymuje nazwę ulicy Sportowej.

§ 2. Lokalizację ulic, o których mowa w § 1 przedstawiają odpowiednio załączniki graficzne do niniejszej uchwały od nr 1 do nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śliwice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Zieliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/228/14
Rady Gminy Śliwice
z dnia 25 lutego 2014 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/228/14
Rady Gminy Śliwice
z dnia 25 lutego 2014 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/228/14
Rady Gminy Śliwice
z dnia 25 lutego 2014 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/228/14
Rady Gminy Śliwice
z dnia 25 lutego 2014 r.

infoRgrafika


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) do wyłącznej kompetencji rady gminy należy nadawanie nazw ulicom. W związku z wyznaczeniem na terenie miejscowości Śliwice nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe i dróg obsługujących te tereny, zaszła konieczność podjęcia uchwały nadającej nazwy tym ulicom.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego zapisano w: Dz.U. z r.2013, poz.645 i 1318

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »