| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/750/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 24 marca 2014r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2014

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 i 645), art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222, 235-237, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/722/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2014 (z późn. zm.[1])), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie 931.024.759 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 666.112.564 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 264.912.195 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.";

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości 968.724.759 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 603.153.134 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 365.571.625 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu województwa w kwocie 37.700.000 zł, który pokryty zostanie przychodami:

1) pochodzącymi z kredytów bankowych w wysokości 10.000.000 zł;

2) stanowiącymi wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 27.700.000 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.";

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się przychody budżetu w kwocie 71.980.952 zł i rozchody budżetu województwa w kwocie 34.280.952 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.";

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie 298.062.238 zł, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 120.256.441 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 177.805.797 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

2. Ustala się dotacje przedmiotowe w kwocie 100.478.421 zł dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.";

6) w § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 276.492 zł.";

7) w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku Nr 3 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku Nr 4 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku Nr 5 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku Nr 6 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku Nr 7 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku Nr 8 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

15) w załączniku Nr 9 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;

16) w załączniku Nr 10 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;

17) w załączniku Nr 11 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;

18) w załączniku Nr 12 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;

19) w załączniku Nr 13 zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały;

20) w załączniku Nr 14 zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Sejmiku


Ryszard Bober


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/750/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na rok 2014


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/750/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2014 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/750/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2014 rok


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/750/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2014 rok


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/750/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 marca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2014 rok


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/750/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 marca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2014 rok


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVII/750/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 marca 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Projekty i działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan na 2014 rok


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVII/750/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 marca 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Projekty i działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszrów Wiejskich. Plan na 2014 rok


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVII/750/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 marca 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Pozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2014 rok


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVII/750/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 marca 2014 r.
Zalacznik10.pdf

Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan Na 2014 rok


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLVII/750/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 marca 2014 r.
Zalacznik11.pdf

Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2014 rok


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLVII/750/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 marca 2014 r.
Zalacznik12.pdf

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2014 rok


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLVII/750/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 marca 2014 r.
Zalacznik13.pdf

Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2014 rok


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLVII/750/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 marca 2014 r.
Zalacznik14.pdf

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2014 rok


[1]) Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 3/78/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2014 r. oraz Nr 6 /177/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2014 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »