| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/756/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 24 marca 2014r.

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2014

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 i 645) oraz art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.[1])), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się ogólną powierzchnię przeznaczoną na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego pod uprawy maku niskomorfinowego w roku 2014 na 283,5 hektara.

2. Ustala się następującą rejonizację upraw maku niskomorfinowego w roku 2014:

1) gmina wiejska Aleksandrów Kujawski - 10 ha;

2) gmina Bobrowo - 2 ha;

3) gmina Boniewo - 1 ha;

4) gmina Brześć Kujawski - 3 ha;

5) gmina Brzuze - 2 ha;

6) gmina Bukowiec - 50 ha;

7) gmina wiejska Chełmno - 1 ha;

8) gmina wiejska Chełmża - 3 ha;

9) gmina Choceń - 5 ha;

10) gmina Chodecz - 1 ha;

11) gmina Czernikowo - 0,5 ha;

12) gmina Dąbrowa - 2 ha;

13) gmina Dąbrowa Biskupia - 5 ha;

14) gmina Dobrcz - 1 ha;

15) gmina Dobrzyń nad Wisłą - 2 ha;

16) gmina Drzycim - 0,5 ha;

17) gmina Gąsawa - 1 ha;

18) gmina Gniewkowo - 5 ha;

19) gmina wiejska Golub-Dobrzyń - 3 ha;

20) gmina wiejska Grudziądz - 1 ha;

21) gmina wiejska Inowrocław - 3 ha;

22) gmina Izbica Kujawska - 5 ha;

23) gmina Janikowo - 5 ha;

24) gmina Jeziora Wielkie - 2 ha;

25) gmina Kcynia - 1 ha;

26) gmina Kijewo Królewskie - 5 ha;

27) gmina Kruszwica - 30 ha;

28) gmina wiejska Lipno - 3 ha;

29) gmina Lisewo - 1 ha;

30) gmina Lniano - 2 ha;

31) gmina Lubanie - 5 ha;

32) gmina Lubień Kujawski - 2 ha;

33) gmina Lubraniec - 1,5 ha;

34) gmina Łabiszyn - 0,5 ha;

35) gmina Mogilno - 6 ha;

36) gmina Osięciny - 1 ha;

37) gmina Piotrków Kujawski - 2,5 ha;

38) gmina wiejska Radziejów - 30 ha;

39) gmina Radzyń Chełmiński - 2 ha;

40) gmina Rogóźno - 3 ha;

41) gmina Rojewo - 10 ha;

42) gmina Stolno - 1 ha;

43) gmina Strzelno - 25 ha;

44) gmina Szubin - 2,5 ha;

45) gmina Świecie - 1 ha;

46) gmina Świecie nad Osą - 5 ha;

47) gmina Świekatowo - 0,5 ha;

48) gmina Topólka - 2 ha;

49) gmina Unisław - 5 ha;

50) gmina Waganiec - 2 ha;

51) gmina Wielgie - 5 ha;

52) gmina wiejska Włocławek - 10 ha;

53) gmina Zakrzewo - 5 ha.

§ 2. W 2014 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego nie określa się ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku innego niż mak niskomorfinowy.

§ 3. 1. Określa się ogólną powierzchnię przeznaczoną na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego pod uprawy konopi włóknistych w roku 2014 na 15 hektarów.

2. Ustala się następującą rejonizację upraw konopi włóknistych w roku 2014:

1) gmina wiejska Chełmża - 1 ha;

2) gmina Choceń - 1 ha;

3) gmina Drzycim - 0,5 ha;

4) gmina Gniewkowo - 5 ha;

5) gmina wiejska Grudziądz - 1 ha;

6) gmina Lubicz - 1 ha;

7) gmina Strzelno - 3 ha;

8) gmina Szubin - 2,5 ha.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Sejmiku


Ryszard Bober


Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Niniejszą uchwałą określa się ogólną powierzchnię przeznaczoną na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw
w 2014 r.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) Sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określa ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw na terenie województwa.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (ł ą cznie z przepisami wewn ę trznymi):

Proponowana powierzchnia przeznaczona pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacja tych upraw w 2014 roku uzyskała pozytywną opinię Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

4. Uzasadnienie merytoryczne :

Na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania z gmin, powierzchnia uprawy maku niskomorfinowego w 2014 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego określona została na 283,5 ha oraz konopi włóknistych na 15 ha.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa, uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Nie zgłoszono zapotrzebowania na uprawę maku innego niż mak niskomorfinowy, dlatego uprawy te nie zostały na terenie województwa zrejonizowane.

5. Ocena skutków regulacji:

Uchwała nie powoduje skutków finansowych dla budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 678

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »