| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/192/2014 Rady Gminy Zakrzewo

z dnia 21 marca 2014r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy Zakrzewo

Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm[1])) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 i 4a ustawy z dnia 13 września 2013 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399.)

RADA GMINY

uchwala co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych usytuowanych w odległości do:

1) 20 km od punktu unieszkodliwiania odpadów - 130,00 zł za 5 m3brutto

2) 15 km od punktu unieszkodliwiania odpadów - 120,00 zł za 5 m3brutto

3) 10 km od punktu unieszkodliwiania odpadów - 110,00 zł za 5 m3brutto

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zakrzewie i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zakrzewie i w sołectwach.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Dzioba


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318 ?

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Chylińska

Architekt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »