| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 337/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego

z dnia 18 czerwca 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2014

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2014.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art. 51-54 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.[1])) oraz art. 212, art. 233 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/201/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2014 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/206/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 stycznia 2014 r., Uchwałą Nr 290/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 5 lutego 2014 r., Uchwałą Nr XL/212/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 6 marca 2014 r., Uchwałą Nr 313/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 19 marca 2014 r., Uchwałą Nr XLII/220/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 10 kwietnia 2014 r. Uchwałą Nr 324/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. oraz Uchwałą Nr XLIV/226/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 maja 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 :

a) w pkt 1 sumę rezerwy ogólnej powiatu w wysokości "102 100" zastępuje się sumą "41 594", zgodnie z zał. nr 2,

b) w pkt 3 sumę rezerwy na wynagrodzenia powiatu w wysokości "37 400" zastępuje się sumą "12 677", zgodnie z zał. nr 2,

- stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego wg. stanu na dzień 18.06.2014 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Podpisy członków Zarządu:

Mirosław Graczyk

Dariusz Meller

Wiesław Kazaniecki

Mirosław Nawrotek

Honorata Żeglarska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 337/2014
Zarządu Powiatu Toruńskiego
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 337/2014
Zarządu Powiatu Toruńskiego
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 337/2014
Zarządu Powiatu Toruńskiego
z dnia 18 czerwca 2014 r.

INFORMACJA O ZMIANACH BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO

WG STANU NA DZIEŃ 18.06.2014 roku.

WYDATKI BUDŻETOWE.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej powiatu i rezerwy na wynagrodzenia osobowe:

LP

KLASYFIKACJA

WYSZCZEGÓLNIENIE

PODMIOT WYDATKUJĄCY ŚRODKI Z REZERW

KWOTA

REZERWA OGÓLNA

1

750/75020

Medale za zasługi dla Powiatu Toruńskiego

SP w Toruniu

20 846

2

750/75075

Drukowanie publikacji -Powiat Toruński w latach 1999-2014 , wkładki tematyczne do pisma Poza Toruń

j.w

20 000

3

853/85333

Koszty eksploatacyjne dot. nowych powierzchni archiwum +usuniecie awarii w budynku

PUP dla PT

6 760

4

926/92605

Koszty dodatkowych wydatków na kulturę fizyczną i sport

SP w Toruniu

10 000

5

853/85395

Korekta finansowa na projekcie "Z Małgosią po naukę

j.w

2 900

60 506

REZERWA NA WYNAGRODZENIA

750/75020

Koszty osobowe przy tworzeniu materiałów do publikacji -Powiat Toruński w latach 1999-2014

j.w

24 723

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dokonuje się zmian w planie finansowym PINB W Toruniu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA I DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Dokonuje się zmian w planie finansowym SP.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dokonuje się zmian w planie finansowym DPS Wielka Nieszawka.

INNE ZMIANY Dokonuje się zmian w zał. Nr 5 do uchwały budżetowej.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stobiecka

Radca prawny, Partner zarządzający kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »