| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/244/2014 Rady Gminy Zbiczno

z dnia 18 czerwca 2014r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dyrektorom i wicedyrektorom zespołów szkół obniża się obniża się obowiązkowy wymiar zająć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

2. Ustalony obniżką wymiar obowiązkowych godzin zależy od liczby oddziałów funkcjonujących w zespole.

3. Ustala się zasady udzielania rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi gminnych jednostek oświatowych według poniższej tabeli:

Lp.

Stanowiska kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1

Dyrektor zespołu szkół 8-10 oddziałów

8

2

Dyrektor zespołu szkół 11-13 oddziałów

6

3

Dyrektor zespołu szkół 14-16 oddziałów

5

4

Dyrektor zespołu szkół powyżej 16 oddziałów

4

5

Wicedyrektor zespołu szkół 14-16 oddziałów

8

6

Wicedyrektor zespołu szkół powyżej 16 oddziałów

7

§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżową oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, według następujących norm:

Lp.

Stanowisko

Tygodniowy wymiar godzin

1

Pedagog

24

2

Logopeda

24

§ 3. 1. Nauczycielom realizującym etat łączony, tj. prowadzącym zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu ustala się pensum proporcjonalne w odniesieniu do łącznej liczby godzin realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Odpowiedzialnym za prawidłowe ustalenie pensum dla nauczycieli, o których mowa w ust. 1 jest dyrektor szkoły zatrudniający nauczyciela.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIII/87/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

§ 5. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbiczno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Jarosław Hartka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »