| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 26.2014 Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) oraz § 12 Uchwały Nr XXXVII.224.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2014 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXVII.224.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2014 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 1.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 14 stycznia 2014 r.,

- Uchwałą Nr XXXVIII.237.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 stycznia 2014 r.,

- Uchwałą Nr XXXIX.244.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 26 lutego 2014 r.,

- Zarządzeniem Nr 10.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 14 marca 2014 r.,

- Uchwałą Nr XL.252.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 marca 2014 r.,

- Zarządzeniem Nr 13.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 08 kwietnia 2014 r.,

- Zarządzeniem Nr 16.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 17 kwietnia 2014 r.,

- Zarządzeniem Nr 17.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 28 kwietnia 2014 r.,

- Uchwałą Nr XLI.256.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 maja 2014 r.,

- Uchwałą Nr XLII.266.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 maja 2014 r.,

- Zarządzeniem Nr 22.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 12 czerwca 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty 13.238.071,00 na kwotę 13.248.071,00, wg załącznika nr 1;

2) Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty 14.988.071,00 na kwotę 14.998.071,00, wg załącznika nr 2.

2. Zmienia się załącznik nr 1, 2, 3a do uchwały, o której mowa w ust. 1 w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2014 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Wójt Gminy Baruchowo


Stanisław Sadowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26.2014
Wójta Gminy Baruchowo
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETOWE


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26.2014
Wójta Gminy Baruchowo
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDZETOWE


Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 26.2014
Wójta Gminy Baruchowo
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik3a.pdf

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone


Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.28.2014 Wojewody Kujawsko- Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85216 par. 2030 o kwotę 10.000 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. W rozdziale 85212 zmniejszono plan wydatków w paragrafie 3110 zwiększając plan w paragrafie 4580- pozostałe odsetki. Zmiana dokonana w związku z wypłatą zaległych świadczeń opiekuńczych wraz z odsetkami. Dokonano zmiany w planie wydatków zespołu szkół zmniejszając plan w paragrafie 4170 o kwotę 500 zł, zwiększając jednocześnie plan w paragrafie 3240.

Wójt Gminy Baruchowo


Stanisław Sadowski


[1]) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379

[2]) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Autotesto

Autotesto to pierwsza w Polsce Sieć Niezależnych Ekspertów Samochodowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »